Bianca Luca (USR PLUS): ”Cred că a venit momentul să redevenim fruntași în domeniul cadastral”

Bianca Luca este arhitect și urbanist, având o experiență profesională de peste 15 ani. În Consiliul Județean Timiș își propune să activeze în cadrul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice și protecția mediului, unde își va putea aduce expertiza ei profesională.

Totodată, Bianca Luca își propune să încurajeze capitalul profesional numeros din domeniul urbanismului și arhitecturii de care dispune județul, angrenându-l astfel într-o colaborare cu administrația publică locală în viitoarele proiecte de arhitectură și de urbanism.

”Registrul Urbaniștilor din județul Timiș are peste 120 membri, iar Ordinul Arhitecților Timiș peste 700, din cei aproximativ 10.000 arhitecți din țară. Totuși, din cele 99 UAT-uri ale județului, majoritatea nu are Planuri Urbanistice Generale (PUG) valabile, ceea ce duce la o dezvoltare haotică, necontrolată a localităților, o dezvoltare bazată pe interese imobiliare individuale sau ale unor grupuri restrânse și nu pe interesul comunității. Tot ce trebuie să facă administrația județeană este să găsească un mecanism de colaborare pe timp îndelungat, cu specialiștii din județ, și nu doar pe probleme punctuale și de moment, și totodată să găsească soluții și pentru localitățile mici în care aparatul administrativ este mult redus numeric față de orașe și municipii”, spune Bianca Luca.

Ea mai susține că o altă prioritate pentru Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice și protecția mediului este cadastrarea digitală a întregului județ. ”Zona Banatului și a Transilvaniei sunt teritorii ale României cu cea mai veche istorie a cărților funciare. Documentele pe care le avem azi sub denumirea prescurtată de Extras CF își au originea în perioada Imperiului Austro-Ungar. În partea aceasta a țării, foarte multe proprietăți aflate în intravilanul localităților au carte funciară încă din acea vreme, nu titluri de proprietate cu localizare incertă. Cred că a venit momentul să redevenim fruntași în domeniul cadastral, lucru care ne poate aduce foarte multe beneficii colaterale din punct de vedere administrativ – de la trasabilitatea  proprietăților, până la verificarea anuală a terenurilor afectate de ambrozie, demers impus de legislația în vigoare, dar nerealizat de nici o administrație locală sau județeană”, spune Bianca Luca.

(E)