Bani disponibili pentru IMM-uri în Regiunea Vest: 36,6 milioane de euro, finanțări nerambursabile pentru firme prin Regio-POR

gif card de energie dacus 1000x100 alv bannerexpressbanat resita 1000x100px ian24

Societăți care activează în domeniul IT sau turism, producție și servicii pot beneficia în continuare de finanțare nerambursabilă, prin Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, în Regiunea Vest.

Noul apel de proiecte pentru „Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM a Regio-POR este deschis până în 24 martie, ora 12.00, dată până la care pot fi depuse cererile de finanțare prin aplicația MySMIS (https://2014.mysmis.ro/).

Pot solicita finanțare societățile/societățile cooperative care se încadrează în categoria IMM – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii. Acestea pot beneficia de finanțări de la 200.000 de euro – valoarea minimă care poate fi acordată pentru un proiect până la 1 milion de euro – valoarea maximă pentru dezvoltarea afacerii.

Sunt finanțabile construirea, extinderea spațiilor de producție ori servicii, dotarea cu active corporale și necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online, implementarea unor procese de certificare sau recertificare a produselor și alte investiții și activități.

Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban, în Regiunea Vest. Excepție fac întreprinderile mijlocii, în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate fi și în mediul rural.

Cofinanțarea solicitantului este de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, respectiv de minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii. Toate condițiile de finanțare pot fi consultate pe https://adrvest.ro/2-2-imm-apelul-2/.

baner publicitate in Stiri Timisoara

În sprijinul potențialilor beneficiari, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a realizat și broșura „Finanțările pentru IMM-uri – pregătirea proiectului tău, pas cu pas, care poate fi consultată online: https://adrvest.ro/attach_files/Brosura_2.2%20IMM/mobile/index.html.

Regiunea Vest are la dispoziție 36.6 milioane de euro în cadrul apelului 2 de proiecte aferent „Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, „Prioritatea de Investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest stă la dispoziția celor interesați de informații suplimentare și clarificări privind finanțările europene, prin biroul său de Helpdesk, la numerele de telefon 0256-491.981 și 0256-491.923 sau pe e-mail helpdesk@adrvest.ro.

La nivelul Regiunii au fost depuse până în prezent 30 de proiecte, având o valoare nerambursabilă de 19,75 milioane euro.

publicitate Timisoara banner maxagro STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/