Autoritățile locale au stabilit regulamentul pentru comercianții de flori de la festivalul TimFloralis. Ieri au început înscrierile!

Ediția din acest an a festivalului de flori TimFloralis va avea loc în perioada 19-20 aprilie. Înscrierile pentru comercianți au început la 1 martie și vor dura până la data de 1 aprilie. Regulamentul este unul legat din nou de tematica târgului.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Timişoara, prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, în colaborare cu S.C. Horticultura S.A, Filarmonica ,,Banatul’’.

Agenții economici sunt obligaţi sa comercializeze doar material dendrofloricol, îngrăşăminte auxiliare pentru întreţinerea plantelor şi accesorii specifice amenajarii floricole. Orarul de funcționare va fi între orele 10.00 – 21.00, iar cel de aprovizionare, între 07.00-09.00. Fiecare agent economic poate ocupa un singur amplasament, în suprafaţă de 10 mp.


Agenţii economici au obligaţia de a deţine, la standul de vânzare, avizul pentru desfăşurarea ocazională a comerţului ambulant pe raza municipiului Timişoara, eliberat de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitare, carte de identitate, certificat de producător flori / certificat de înregistrare ORC (vizat la zi). Agenţii economici au obligaţia de a preda pavilioanele puse la dispoziție de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara în starea în care le-au preluat, pe bază de proces verbal. Afişarea preţurilor produselor se va face în mod obligatoriu lizibil.

Nerespectarea uneia dintre prevederile prezentului regulament atrage după sine anularea avizului eliberat de Biroul Autorizare Activitati Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, respingerea dosarelor de participare pentru următoarele trei ediţii ale Festivalul ,,Timfloralis”, precum şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform legii. Cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului ocupat altei persoane, în zonele menţionate de către deţinătorul avizului, duce atât la retragerea Avizului, cât şi la sancţionarea contravenţională a faptei.

Acte necesare pentru autorizație

Agenţii economici vor comercializa doar produsele prezentate şi aprobate în baza avizului emis de Biroul Autorizare Activitati Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Solicitările trebuie să conțină o cerere tipizată, copie certificat producător flori vizat la zi/copie Certificat unic de înregistrare firmă și copie după actul de identitate al solicitantului.

Comercianţii interesaţi de a participa la Festivalul Timfloralis pot depune în perioada 1 martie-1 aprilie 2019, la Primăria Municipiului Timişoara, la camera 12, Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, ghişeele nr. 3 şi nr. 4, pentru Biroul Organizare Evenimente şi în format electronic pe adresa boe@primariatm.ro, următoarele documente: listă cu produsele comercializate; CD + poze ale produselor comercializate; copie xerox după actele firmei; precizare detalii referitoare la necesarul tehnic (pavilion, masă, scaune, necesar curent); copie certificat producător flori vizat la zi / copie Certificat unic de înregistrare firmă; copie carte identitate; taloane şi numere de înmatriculare maşini aprovizionare.

Sursă foto: opiniatimisoarei.ro.