Au început controalele în benzinăriile din Caraș-Severin

control itm benzinarie

Nu doar ANPC și ANAF au început controalele în benzinăriile din țară imediat după haosul de miercuri, ci și ITM. Inspectorii din Caraș-Severin au luat la puricat stațiile de alimentare din județ pentru a verifica respectarea legislației în ceea ce îi privește pe angajați și nu numai.

Benzinăriile din întreaga țară au devenit ținta controalelor după ce prețurile la pompă au explodat din senin. La nivel național s-a dat startul unei campanii de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activitățile în stațiile de distribuție a carburanților auto.

Grupul țintă al inspectorilor din Caraș-Severin îl reprezintă toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt) care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Se vor face verificări cu privire la:
– angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parțial etc.);
– transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților;
– durata timpului de muncă şi munca suplimentară;
– întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați;
– repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale);
– munca de noapte;
– acordarea drepturilor salariale;
– regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

Totodată se urmărește şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

În domeniul securității și sănătății în muncă efectuarea controalelor este centrată pe utilizarea unui check-list care conține verificarea tuturor cerințelor legislative în domeniu, printre care se numără:

– deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate;
– evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive;
– întocmirea planului de prevenire şi protecţie, în baza evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorităţii măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;
– evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
– existența instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă;
– asigurarea de către angajator a instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor;
– asigurarea echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc descărcări electrostatice ce pot aprinde atmosferele explozive);
-asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot apărea atmosfere explozive;
-respectarea interdicției de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanță de 3 metri în jurul depozitelor de recipiente butelii.

Campania națională de control se desfășoară în perioada 10 – 16 martie.

banner 970 x 250