Locurile de parcare trebuie plătite!

Taxa mașinilor ce sunt parcate în locurile din parcările amenajate în fața blocului trebuie achitată până la sfârșitul acestei luni.

Ultima zi din luna iulie este data limită la care suma de 74,40 lei, trebuie achitată. Această sumă reprezintă locul de parcare marcat din fața blocului și acoperă întregul an 2012.

Taxa locului din parcările de reședință se plătește la caseria din sediul Serviciului Public – Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, la blocul 800 de pe Petru Maior, etajul I.

De asemenea, tot până la acea dată trebuie achitate și alte plăți restante  în urma contractului de concesiune, de închirieri locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, precum şi cele de închirieri terenuri. În cazul în care plata nu va fi efectuată până la sfârșitul lunii, contractele vor fi reziliate.