Apel de selecție nr. 2/2019 – varianta simplificată. Măsura 1.2/1C Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă

 • Data lansării apelului de selecție: 17.09.2019
 • Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 1.2/1C Transfer de cunostinte, formare si invatare continua
 • Fondurile disponibile pentru măsura 1.2/1C: 25.000 euro

Contributia publica totala aferenta masurii 1.2/1C „Transfer de cunostinte, formare si invatare continua” este de 25.000 euro.

 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Intensitatea sprijinului 100%. Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 25.000 euro/proiect. În cazul proiectelor de servicii nu se acordă plăți în avans.

 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 30.09.2019, ora 12.00 la sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara.
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 1.2/1C Transfer de cunostinte, formare si invatare continua, pagina de internet: http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-1.2-Transfer-de-cunoștințe-formare-si-învățare-continua/
 • Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate
 • Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
  – Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara
  – Tel. fix: 0354 411 150; tel. mobil: 0762 695 509; E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Președinte/Reprezentant legal
Carmen MICU