“Apel de selecție 1/2020 aferent Măsurii M 9/1A-Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe”