Apel de selecție nr. 1/2019 aferent măsurii M12/2A „Sprijinirea activităților fermelor mici”