APEL DE SELECȚIE NR. 1/2018 aferent măsurii M7/2B „Sprijinirea tinerilor fermieri”

explo 1000x200

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş
APEL DE SELECȚIE NR. 1/2018
aferent măsurii M7/2B „Sprijinirea tinerilor fermieri”

Data lansării apelului de selecție: 13 iulie 2018
Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 7/2B – „Sprijinirea tinerilor fermieri”

Beneficiari eligibili:
– Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Fondul disponibil pentru măsură: 100.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 20.000 euro/proiect.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
– 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Data limită de primire a proiectelor este: 13 august 2018, ora 16.00, sau până la depunerea proiectelor în valoare de 120% din suma alocată, dar nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la deschiderea sesiunii.

Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric (spiralat) şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Caraș-Timiș, Loc. Fîrliug, nr.80. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 16:00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura „Sprijinirea tinerilor fermieri”– M7/2B și în Apelul de selecție M7/2B- varianta complexă, elaborate de Asociația GAL Caraș-Timiș, disponibile la sediul GAL în format letric sau sunt accesibile la adresa de internet www.gal-caras-timis.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Caraș-Timiș comuna Fîrliug, nr.80, județul Caraș-Severin, prin corespondență electronică la adresa contact@gal-caras-timis.ro, sau prin telefon: 0355/405625.

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş
Comuna Fîrliug, nr. 80, tel.: 0355-405625, mobil: 0771581500
e-mail :
contact@gal-caras-timis.ro        www.gal-caras-timis.ro

banner 970 x 250