Apel de selecție 02/2019 – varianta simplificată. Măsura 6.3/6B – Dezvoltarea satelor

 • Data lansării apelului de selecție: 24.09.2019
 • Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor
 • Tipurile de beneficiari eligibili:
  Beneficiarii direcţi ai măsurii 6.3/6B: Comunele definite conform legislației în vigoare.
 • Fondurile disponibile pentru măsura respectivă: 100.192,00 euro

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:
• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

 • Sprijinul nerambursabil va fi de maxim 80.000 euro/proiect pentru Comune.
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2014, în cazul proiectelor de investiții.
 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 28.10.2019, ora 12.00 la sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 6.3. Dezvoltarea satelor, pagina de internet: http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6-3-dezvoltarea-satelor/
 • Intervalul orar de depunere a proiectelor: de luni pana vineri intre orele 09:00-16:00, iar in ultima zi pana la ora 12:00.
 • Disponibilitatea la sediul operational GAL a unei versiuni pe suport tiparit a documentelor aferente masuri lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN),
Tel: 0354 411 150; 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

leader board 728 x 90 px

Președinte/Reprezentant legal
Carmen MICU