Anunț Publicare Posturi Vacante AQUACARAS

anunt angajare (2)

Anunț Publicare Posturi Vacante-concurs/interviu în data de 27.09.2022

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 21.09.2022
Decizia cu nr. 642 /21.09.2022.
Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Electrician/Electromecanic
-Serviciul Tratarea Apei și Stații Pompare- Reșița -1 post

Electrician/Electromecanic
-Serviciul Tratarea Apei și Stații de Pompare- Băile Herculane-1 post

Electrician/Electromecanic
-Serviciul Stații de Epurare – Reșița- 1 post

Instalator/Muncitor necalificat
-Serviciul Rețele de Apă- Reșița-2 posturi

Instalator/Lăcătuș/Muncitor necalificat
-Serviciul Rețele de Apă- Anina-1 post

Instalator/Muncitor necalificat
-Serviciul Rețele de Canal – Bocșa-1 post

Instalator/Muncitor necalificat
-Serviciul Rețele de Canal- Băile-Herculane-1 post

Instalator/Muncitor necalificat
-Serviciul Rețele de Canal – Caransebeș-1 post

Mașinist la mașini pentru terasamente
-Serviciul Auto-Mecanizare – Caransebeș- 1 post

Cititor contoare
-Compartiment Citire-Telecitire – Reșița- 2 posturi

Șef Departament
-Departament Relații Comunicare-Reșița-1 post

Consilier Juridic
-Serviciul Juridic-Reșița- 1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane începând cu data de 22.09.2022 -23.09.2022 între orele 08:00 -15:00 iar în data de 26.09.2022 între orele 08:00-13:00

Concursul va avea loc în data de 27.09.2022 ora 10:00

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon: 0730909254

CONDUCEREA SC AQUACARAȘ SA