Anunț public privind decizia etapei de încadrare în procedura de realizare  a evaluării de mediu pentru planuri și program

Municipiul Reșița, titular al planului PUZ modific tor la PUZ aprobat prin HCL nr. 141/2017 Instituții medicale – Spital și Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în calitate de autoritate competentă de mediu, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mdiu: planul urbanistic menționat nu se supune evaluării de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Decizia etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/decizii-etapa-de-incadrare1 .

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ.