Anunț public privind decizia etapei de încadrare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REȘIȚA, prin primar Ioan Popa, cu sediul în Municipiul Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 1A, județul Caraș-Severin, titular al proiectului ,,Studiu de fezabilitate – Campus Dual Integrat Banatul Montan Reșița”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Studiu de fezabilitate – Campus Dual Integrat Banatul Montan Reșița”, propus a fi amplasat în Reșița, str. Mociur, nr, 47, județul Caraș-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, orele 09,00-15,00 și vineri, între orele 09,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

1000x100 casa brutarului

 

PRIMAR,
POPA IOAN