Anunț public privind decizia etapei de încadrare

anunt public
STPT job 1000x200

UAT Oraș Moldova Nouă, titular al proiectului,, DEZVOLTAREA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII AUTOCONSUMULUI ÎN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,, DEZVOLTAREA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII AUTOCONSUMULUI ÎN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN “, propus a fi amplasat în Moldova Nouă, jud Caraș-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 -1500, și vineri, între orele 0800-1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/