Anunț public privind decizia etapei de încadrare

anunt public
untitled design set 970x90 px

UAT ORAȘUL BĂILE-HERCULANE, titular al proiectului ‘’ Amenajare pistă de biciclete pe ruta Mehadia-Băile Herculane’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : fară evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ‘’ Amenajare pistă de biciclete pe ruta Mehadia-Băile Herculane’’, propus a fi amplasat ]n Mehadia- Băile Herculane.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, str Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 09,00-15,00 ți vineri, între orele 09,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet: apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de inadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

Brantner 1000x100px
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/