ANUNȚ PUBLIC – AQUACARAȘ

aquacaraȘ

Având în vedere că urmează semnarea contractului de finanțare a proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020”, cofinanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare, operatorul regional S.C. AQUACARAȘ S.A, în calitate de beneficiar, a publicat/ va publica în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțuri de participare pentru atribuirea următoarelor contracte:

CS-CL-01 Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, tratare apă și a conductelor de aducțiune în Reșița și Bocșa și a facilității de tratare a nămolului
CS-CL-02 Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Teregova (anunț de participare publicat în SEAP)
CS-CL-03 Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Oravița, Ticvaniu Mare și Grădinari
CS-CL-04 Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Băile Herculane, Topleț și Mehadia
CS-CL-05 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Reșița 1 (anunț de participare publicat în SEAP)
CS-CL-06 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Reșița 2
CS-CL-07 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Caransebeș și Oțelu Roșu
CS-CL-08 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Bocșa
CS-CL-09 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Moldova Nouă, Anina și Teregova
CS-CL-10 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Oravița, Ticvaniu Mare și Grădinari
CS-CL-11 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de  canalizare în Băile Herculane, Topleț și Mehadia
CS-CL-12 Reabilitarea și extinderea factilităților de captare, îmnagazinare, de tratare apă și a conductelor de aducțiune în Moldova Nouă și Anina
CS-CF-02 Procurare și instalare sistem SCADA
CS-CF-03 Furnizare echipamente operaționale (anunț de participare publicat în SEAP)
CS-SC-01 Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020”
CS-SC-03 Servicii de audit al „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020”

Operatorii economicii interesați sunt rugați să acceseze SEAP (e-licitatie.ro) pentru detalii privind cerințele referitoare la criteriile de calificare și selecție, capacitatea economică și financiară, capacitatea tehnică și/sau profesională aferente fiecărui
contract. Pentru a putea participa de procedurile de atribuire publicate în SEAP, operatorii economici interesați trebuie să fie înregistrați în SEAP.

banner 970 x 250
tm4ua media express de banat (100x1000px)