ANUNȚ PUBLIC

Unitatea Administrativ Teritorială Gârnic, județul Caraș-Severin anunță publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 5, 10 UAT Gârnic, sat Padina Matei, începând cu data de 08.12.2022 – 05.02.2023, pe o perioadă de 60 de zile care se va publica la sediul Primăriei Gârnic conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Gârnic și pe site-ul Agenției naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

 

Cu deosebit respect,

Primar,
Nicolae TISMĂNARIU