Anunț public

anunt public
1000x100 (2) STPT job 1000x200

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

TMK HYDROENERGY POWER SRL, titular al proiectului „Grebla Lake – Floating Solar Power Plant”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Grebla Lake – Floating Solar Power Plant”, propus a fi amplasat în Jud. Caraș–Severin, Reșița, Str. Primăverii, nr. 4B, lacul Grebla.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, și vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

1000x100 (3) 1000x100 (4)

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/