ANUNȚ PUBLIC

anunt public
STPT job 1000x200

Orașul Moldova Nouă, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, organizat în U.P.I Moldova Nouă anunță publicul interesat următoarele:

Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu luată de Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin este de emitere a avizului de mediu, și poate fi consultată pe pagina de web: htp://anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari.

Următoarele documente pot fi consultate la sediul și pe pagina a Primăriei Orașului Moldova Nouă din Moldova Nouă, strada Nicolae Bălcescu, Nr.26, județul Caraș-Severin:

-varianta finală a amenajamentului silvic al UP I Moldova Nouă

-declarație privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în plan, modul în care raportul de mediu a fost pregătit, modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de  mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, în comparație cu alte alternative prezentate

– măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/