Anunț public

Cetățenii comunei Zorlențu Mare care dețin în proprietate mijloace de transport sau clădiri și se încadrează în gradul de invaliditate accentuat sau grav, au obligația de a depune până la 31 martie a fiecărui an actele doveditoare ( certificat de handicap, copie CI, contracte pentru clădiri, carte de identitate și talon pentru mașini ) pentru a beneficia de scutirile cuvenite la impozit.

Actele se depun la sediul Primăriei Zorlențu Mare – Casierie.

Primar
Ion-Marius Ișfan