Anunț privind licitația publică cu plic închis, în vederea închirierii spațiului în suprafață de 33,25 mp din imobilul înscris în CF nr.31236, nr.cad.31236-C2