ANUNȚ PARCĂRI CARANSEBEȘ

parcare caransebes

Parcările de reședință pentru atribuirea cărora în anul 2023 se vor organiza licitații publice sunt:

Aleea Liliacului, bl.6
Aleea Alunișului, bl.2-4
Aleea Alunișului, bl. 4-6
Aleea Alunișului, bl.3
str. Cazărmii, bl.3A-3B
str. Cazărmii, bl. 4-9
str. Țarinei, bl.1A, B12, 1B
str. Țarinei, bl. 1B-B6
str. Țarinei, bl. B6-B7
str. Țarinei bl.B8A – 4 locuri zona intersecție str. M. Groza-str. M.Eminescu-str. Țarinei
str. Ardealului, bl.58
str. C.D. Loga, bl.D2
str. C.D. Loga, bl.D1.

Perioada stabilită pentru desfășurarea procedurilor va fi adusă la cunoștința persoanelor fizice interesate prin afișare la intrarea în imobilele arondate parcării și pe site-ul primăriei, cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de depunere a documentelor necesare.

Pentru parcările mai sus menționate, termenul de valabilitate al abonamentelor (expirat la 31.12.2022) se prelungește până la data demarării noii proceduri de atribuire, titularii acestora având obligația achitării taxei de parcare aferentă perioadei 01 ianuarie – data inițierii noii proceduri de atribuire, ca și condiție de înscriere la procedură.

Pentru celelalte parcări de reședință de pe raza municipiului Caransebeș, taxa de parcare aferentă anului 2023 se achită până cel târziu în data de 31.03.2023, la Comp. Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice, cu sediul pe str. V. Alecsandri, nr. 12, camera 10. După această dată, locurile de parcare pentru care nu s-a achitat taxa se consideră disponibile, urmând a fi atribuite prin licitație publică.

Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice