Anunț licitație publică, Consiliul Local al Municipiului Reșița, Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat

Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, prin  Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior nr.2, judeţul Caraş-Severin, tel 0255-212483, fax 0255/212483, având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 388/29.10.2019, organizează  LICITAŢIE PUBLICĂ după cum urmează:

LICITAŢIE PUBLICĂ

Privind privind concesionarea prin licitație publică cu strigare a suprafeței de teren de 1118 mp identificată în CF nr. 43433 Reșița, nr. Cadastral 43433 situată în Reșița, str. Timișoarei, FN (zona Triaj), în vederea edificării unei construcții ușoare din lemn stratificat

   Documentele pentru LICITAŢIE PUBLICĂ se pot procura, contra cost, de la sediul  Direcţiei  pentru Administrarea Domeniului Public şi   Privat al Municipiului Reşiţa, din Reşiţa, str. P. Maior nr.2, et.3, cam.3344, începând cu data de 25.11.2019, zilnic între orele 10.00 – 14.00.

Ofertele se depun până la data de 06.12.2019, ora 14.00, la sediul  Direcţiei  pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, din Reşiţa, str. P. Maior nr.2, etaj 3 – Registratură. Ofertele rămân valabile de la data deschiderii lor până la data semnării de către ambele părţi a contractului de vânzare-cumpărare.

Licitaţia Publică va avea loc în data de 09.12.2019, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.1A, etaj 1, sala de şedinţe.

Informaţii suplimentare la tel 0255/212483 interior 42. 

PRIMAR, IOAN POPA