Anunț licitație publică

licitatie la Resita
Stiri Timisoara si Resita publicitate online STPT job 1000x200

 

Orașul Otelu Roșu, cu sediul în localitatea Oțelu Roșu, str. Rozelor, nr. 2, jud. Caraș-Severin, CIF 3227971, tel: 0255/530803, fax: 0255/530879, organizează licitație publică cu oferta în plic închis, în data de 04.09.2023, ora 11.00, la sediul primăriei, în vederea concesionării terenului în suprafață de 274 mp, aparținând domeniului privat al Orașului Oțelu Roșu, identificat în CF 35477, nr. cadastral 35477.

Costul documentației de atribuire (inclusiv caietul de sarcini) este de 50 lei, suma ce se poate achita numerar la casieria Orașului Oțelu Roșu.
Documentația de atribuire se obține de la Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul primăriei Oțelu Roșu.

Data limită de depunere a ofertelor este 01.09.2023, ora 13.00
Relatii suplimentare se pot obține la tel: 0255/530803.

Stiri Timisoara si Resita publicitate online Brantner 1000x100px Stiri Timisoara si Resita publicitate online Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/