Anunț lansare proiect: Capital de lucru pentru SC EurotransUrsu SRL