Anunţ de participare – Consiliul Județean Caraș-Severin

1000x100 (5)

Anunţ de participare

privind singura sesiune de selecţie referitor la  finanţarea nerambursabilă  a unor programe, proiecte şi acţiuni organizate în domeniul tineret din bugetul Consiliului Județean                Caraș-Severin pentru anul 2020

Consiliul Județean Caraș-Severin cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.1, județul Caraș-Severin, Cod fiscal: 3227890, telefon/fax 0255/211420, 0255/211421, 0255/211427,E-mail: cjcs@cjcs.ro Web:www.cjcs.ro :

Consiliul Județean Caraș-Severin, invită persoanele juridicce fără scop patrimonial – respectiv asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile, constituite conform legii, care desfășoară activități de/pentru tineret pe raza administrativ teritorială a județului Caraș-Severin, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă,  în domeniul tineretului.

tm4ua media express de banat (100x1000px)
  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor în domeniul tineret pe anul 2020, este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: – 000 lei, din bugetul propriu al Județului Caraș-Severin.
  3. Durata proiectelor: 04.06.2020 până în data de 21.12.2020.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 03.04.2020,ora 13.30
  5. Depunerea dosarelor cu proiectele de finanţare nerambursabilă se face în perioada 05.03.2020 – 03.04.2020. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor mai fi avute în vedere pentru selecţie.
  6. Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în “Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Caraș-Severin, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul tineret”, la registratura Consiliului Judeţean Caraș-Severin, P-ța, 1 Decembrie 1918 nr. 1, camera 7, într-un exemplar original.
  7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada: 06.04.2020 – 05.05.2020.

Documentaţia de solicitare a finanțării nerambursabile este cuprinsă în „Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Caraș-Severin, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul tineret”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.70/      19.02.2020, care poate fi consultată pe site-ul: www.cjcs.ro, secțiunea Activitate/Hotărâri/2020.

Decontarea cheltuielilor în limita finanţării aprobate se va efectua numai pentru activităţile realizate şi cuprinse într-un raport de activitate intermediar/final.

        Publicat în Monitorul oficial partea a VI-a nr. 36 /26.02.2020

banner 970 x 250