Anunţ de participare – Consiliul Județean Caraș-Severin

untitled design set 970x90 px
publicitate in ziar Casa Auto Timisoara
1000x100 (1) untitled design set 970x90 px
Cuib de vise 1000x100
timisoara capitala 2023
untitled design set 970x90 px
timisoara capitala 2023
untitled design set 970x90 px
timisoara capitala 2023 gif card de energie dacus 1000x100
timisoara capitala 2023 Alisia Columbonet 1000x100

Anunţ de participare

privind singura sesiune de selecţie referitor la  finanţarea nerambursabilă  a unor programe, proiecte şi acţiuni organizate în domeniul tineret din bugetul Consiliului Județean                Caraș-Severin pentru anul 2020

Consiliul Județean Caraș-Severin cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr.1, județul Caraș-Severin, Cod fiscal: 3227890, telefon/fax 0255/211420, 0255/211421, 0255/211427,E-mail: cjcs@cjcs.ro Web:www.cjcs.ro :

Consiliul Județean Caraș-Severin, invită persoanele juridicce fără scop patrimonial – respectiv asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile, constituite conform legii, care desfășoară activități de/pentru tineret pe raza administrativ teritorială a județului Caraș-Severin, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă,  în domeniul tineretului.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor în domeniul tineret pe anul 2020, este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: – 000 lei, din bugetul propriu al Județului Caraș-Severin.
  3. Durata proiectelor: 04.06.2020 până în data de 21.12.2020.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 03.04.2020,ora 13.30
  5. Depunerea dosarelor cu proiectele de finanţare nerambursabilă se face în perioada 05.03.2020 – 03.04.2020. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor mai fi avute în vedere pentru selecţie.
  6. Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în “Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Caraș-Severin, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul tineret”, la registratura Consiliului Judeţean Caraș-Severin, P-ța, 1 Decembrie 1918 nr. 1, camera 7, într-un exemplar original.
  7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada: 06.04.2020 – 05.05.2020.

Documentaţia de solicitare a finanțării nerambursabile este cuprinsă în „Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Caraș-Severin, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul tineret”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.70/      19.02.2020, care poate fi consultată pe site-ul: www.cjcs.ro, secțiunea Activitate/Hotărâri/2020.

untitled design set 970x90 px
untitled design set 970x90 px
timisoara capitala 2023 gif card de energie dacus 1000x100
publicitate si promovare in ziar
Cuib de vise 1000x100
gif card de energie dacus 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100 pizzeria Dimitrios 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100
publicitate tmc 640
promovare banner maxagro
gif card de energie dacus 1000x100 timisoara capitala 2023

Decontarea cheltuielilor în limita finanţării aprobate se va efectua numai pentru activităţile realizate şi cuprinse într-un raport de activitate intermediar/final.

        Publicat în Monitorul oficial partea a VI-a nr. 36 /26.02.2020

publicitate si promovare online banner maxagro
publicitate tmc 640
publicitate Timisoara banner maxagro
untitled design set 970x90 px
publicitate banner website comunitatetm 1000 x 100 px final 01
untitled design set 970x90 px
untitled design set 970x90 px