Anunț de licitație

licitatie la Resita
untitled design set 970x90 px

1.Informaţii generale privind vânzătorul:

Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş-Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană contact Bîrsanu Adela, e mail patrimoniu@primariaresita.ro.

2.Informaţii generale privind vânzarea imobilului, în special descrierea şi identificarea bunului:

Vânzarea unor imobile: teren în suprafaţă de 1222 mp, identificat în CF nr. 47378 Reșița, nr. cad. 47378, teren în suprafaţă de 796 mp, identificat în CF nr. 47384 Reșița, nr. cad. 47384, teren în suprafaţă de 678 mp, identificat în CF nr. 47379 Reșița, nr. cad. 47379, teren în suprafaţă de 928 mp, identificat în CF nr. 47381 Reșița, nr. cad. 47381, teren în suprafaţă de 364 mp, identificat în CF nr. 47368 Reșița, nr. cad. 47368, teren în suprafaţă de 969 mp, identificat în CF nr. 47367 Reșița, nr. cad. 47367, teren în suprafaţă de 1981 mp, identificat în CF nr. 47376 Reșița, nr. cad. 47376, teren în suprafaţă de 1050 mp, identificat în CF nr. 47375 Reșița, nr. cad. 47375, teren în suprafaţă de 959 mp, identificat în CF nr. 47374 Reșița, nr. cad. 47374, teren în suprafaţă de 868 mp, identificat în CF nr. 47373 Reșița, nr. cad. 47373, teren în suprafaţă de 777 mp, identificat în CF nr. 47372 Reșița, nr. cad. 47372, teren în suprafaţă de 1593 mp, identificat în CF nr. 48376 Reșița, nr. cad. 48376, teren în suprafaţă de 764 mp, identificat în CF nr. 48383 Reșița, nr. cad. 48383, teren în suprafaţă de 928 mp, identificat în CF nr. 48375 Reșița, nr. cad. 48375, teren în suprafaţă de 1331 mp, identificat în CF nr. 48382 Reșița, nr. cad. 48382, teren în suprafaţă de 901 mp, identificat în CF nr. 48378 Reșița, nr. cad. 48378, teren în suprafaţă de 2034 mp, identificat în CF nr. 48374 Reșița, nr. cad. 48374, teren în suprafaţă de 810 mp, identificat în CF nr. 48377 Reșița, nr. cad. 48377,situate administrativ în municipiul Reșița, Poiana Golului,FN, aparținând domeniului privat al municipiului Reșița, conform HCL nr. 591/28.11.2023 și O.U.G. 57/2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Prin cerere scrisă ce se depune la sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, str. Petru Maior, nr.2 , Bloc 800.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa , cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, Bloc. 800, Compartiment Contracte Terenuri, Judeţul Caraş-
Severin.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8-13.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.02.2024, ora 13.

4.Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior.

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 04.03.2024, ora 14.
4.2 Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, Bloc 800, Judeţul CaraşSeverin, Registratură.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5.Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 , parter, sala de şedinţe,în data de 05.03.2024, ora 13.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei. Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- ecris.115@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării:

Brantner 1000x100px
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/