Anunț CJ Timiș privind procedura de selecție a proiectelor sportive inițiate de structurile sportive de drept public pe 2024

anunt public

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresă de e-mail, persoană de contact: Județul Timiș, cu sediul în municipiul Timișoara, Bd Revoluției din 1989, nr. 17, județul Timiș, cod fiscal 4358029, telefon/fax 0256/406456, e-mail: cjt@cjtimis.ro.

Județul Timiș invită structurile sportive de drept public, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 69/2000, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru proiecte sportive.

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sportiv pe anul 2024 este prevăzută Hotărârea Consiliului Județean nr. 272/27.11.2023 privind aprobarea Ghidului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor sportive, inițiate de către structurile sportive de drept public, în cadrul programelor sportive de utilitate publică.
2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local al Județului Timiș, 1.800.000 lei.
3. Durata proiectelor: anul 2024.
4. Data limită de depunere a proiectelor este 05.04.2024, ora 14.
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: la registratura Județului Timiș cu sediul în municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989, nr. 17, județul Timiș.
6. Propunerile de proiecte trebuie să fie conforme cu Ghidul privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor sportive, inițiate de către structurile sportive de drept public, în cadrul programelor sportive de utilitate publică, disponibil la adresa www.cjtimis.ro
7. Selecția și evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 15.04-16.04.2024.
8. Publicarea listei rezultatelor selecției și evaluării proiectelor va avea loc în data de 17.04.2024.
9. Se va acorda un termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării listei rezultatelor pentru formularea de contestații. Acestea se vor depune la registratura Județului Timiș cu sediul în municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989, nr. 17, județul Timiș, până la data de 22.04.2024, ora 16, și se vor soluționa de către comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la aceasta.

Perioada de depunere a proiectelor sportive este 15 martie – 5 aprilie 2024, între orele 09 – 16.

1000x100 (4) publicitate si promovare online banner maxagro STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/