ANUNȚ

Apel de selecție nr. 1/2018 – varianta simplificată
Măsura 6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole

Data lansării apelului de selecție: 22.02.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție; Măsura M6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole

 • Tipurile de beneficiari eligibili:
  Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up)n–art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia;
Persoanele fizice-fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități non-gricole.

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă: 180.000 Euro

 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:
  Contributia publica totala aferenta masurii 6.1/6A „Infiintarea de activitati neagricole” este de 180.000 euro.
  Cuantumul sprijinului este de:
  30.000 Euro/proiect pentru startup-uri fără activități de producție
  50.000 Euro/proiect pentru proiectele care include activități de producție.

Intensitatea sprijinului este de 100% din cuantumul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul se va acordaîn 2 rate :
70% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finantare;
30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri;

· Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 23.03.2018 ora 12.00 la sediul operational GAL, AsociatieiMicroregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara
· Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura M6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole, pagina de internet: http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6-1-infiintarea-de-activitati-neagricole/
· Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe support tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara
Tel: 0354 411 150
Tel. mobil: 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Presedinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU