Ai o afacere mică? Poți solicita finanțare pentru microîntreprinderea ta, după ce s-a deschis un nou apel de proiecte

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat vineri deschiderea unui nou apel de proiecte, astfel că microîntreprinderile din Regiunea de Vest pot solicita din nou finanțări nerambursabile. În cadrul noii sesiuni, proiectele vor putea fi depuse prin aplicația MySMIS în perioada 8 iulie – 8 noiembrie.

Finanțare vor putea solicita societățile comerciale și cooperativele care se încadrează la categoria microîntreprinderilor pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare servicii, dotarea cu active corporale/necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Ghidul specific va fi publicat la data de 6 mai pe site-ul inforegio.ro, dar și pe site-ul adrvest.ro. Un proiect va trebui să aibă valoarea minimă eligibilă de 25.000 de euro, iar finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea totală a proiectului.

E important de știut că valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis. Valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) va fi de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Finanțările se acordă prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de investiții 2.1.A, destinată microîntreprinderilor, aferentă Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Autoritatea de Management a POR (AMPOR)a anunțat totodată principalele modificări și actualizări aduse ghidului specific:

 • Lansarea apelului doar în regiunile de dezvoltare în care alocarea financiară disponibilă ar permite acest lucru, respectiv: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru;

• Termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală – 90 de zile calendaristice;

• Introducerea, în ghidul specific, a unor prevederi din Instrucțiunea AMPOR nr. 61/2017, referitoare la verificarea condiției de eligibilitate privind păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

• Actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii, referințe pagini web;

• Actualizarea unor detalii referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice:

• Introducerea modului de reglementare a semnării cererii de finanțare, în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident.

• Completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare cu situațiile în care pot fi solicitate clarificări.

• Actualizarea condițiilor contractuale specifice priorității 2.1

• Actualizarea unor condiții precontractuale, respectiv eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007.

• Actualizarea formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS.