Activități de formare pentru educatorii cărășeni, la Casa Corpului Didactic

nursery children playing with teacher in the classroom

Din această lună, începe formarea cadrelor didactice din județ încadrate pe postul de educator-puericultor.

În perioada aprilie-mai, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin demarează Programul de formare „Abilitare curriculară pentru educația timpurie”, dedicat cadrelor didactice încadrate în anul școlar în curs pe postul de educator-puericultor.

Persoanele care doresc să urmeze acest program de formare trebuie să fie absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, specializarea învățătoare sau educatoare, ori absolvenți, cu diplomă de licență, cu specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar. Pe lângă acestea, la programul de formare pot participa și alte categorii de cadre didactice.

Programul de formare este adaptat și pus la dispoziția cadrelor didactice de către proiectul ETIC, fiind derulat de Ministerul Educației în parteneriat cu casele corpului didactic din toate județele țării. Formatorii sunt membri ai Corpului Național de formatori în domeniul educației timpurii.

„Important de menționat este faptul că prima serie de cursanți poate urma acest program gratuit, costurile fiind suportate din bugetul unității de învățământ din care provin. La finalul programului, care durează 80 de ore, fiecare cursant va primi, din partea Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, un certificat care îi conferă dreptul de a ocupa funcția didactică de educator-puericultor.”, a explicat directorul Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, prof. Ionuț Gârtoi.

Perioada de formare a cadrelor didactice va avea loc între 21 aprilie și 19 mai.