Act de „clemenţă” pentru bocşenii restanţieri la bugetul local!

Bocşenii care îşi platesc până la sfârşitul anului restanţele la bugetul local beneficiază de scutirea plăţii penalităţilor, au decis consilierii în ultima şedinţă a legislativului local.

Hotărârea prevede în fapt acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, chirii, redevențe și alte obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, asociațiile familiale şi persoanele juridice fără scop lucrativ care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Bocșa.

Practic, prin acordarea acestei scutiri, bugetul local al oraşului Bocşa pierde peste un milion 200 de mii de lei noi, din care 932.000 de lei ar fi trebuit achitaţi de persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și asociații familiale și alţi aproape 283.000 de lei de la persoane juridice fără scop lucrativ.

În Procedura de acordare a scutirii de la plata penalităţilor, anexată hotărârii, se precizează că măsura „se aplică majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obligațiilor principale, stinse până la data de 31.12.2014, astfel:

100% scutire la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale (impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe, alte obligaţii la bugetul local, dacă obligaţiile bugetare principale vor fi achitate până la data 31.10.2014, inclusiv rata scadentă la 31.10.2014 şi sumele datorate cu titlu de amenzi exigibile, luate în debit până la data de 31.10.2014;

50% scutire la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale (impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe, alte obligaţii la bugetul local), dacă obligaţiile bugetare principale şi cota de 50% din majorări/penalităţi de întârziere aferente, calculate până la data plăţii, vor fi achitate până la data 30.11.2014, inclusiv rata scadentă la 30.11.2014 şi sumele datorate cu titlu de amenzi exigibile, luate în debit până la data de 30.11.2014;

25% scutire la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale (impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe, alte obligaţii la bugetul local), dacă obligaţiile bugetare principale şi cota de 75% majorări/penalităţi de întârziere aferente, calculate până la data plăţii vor fi achitate până la data 31.12.2014, inclusiv rata scadentă la 31.12.2014 şi sumele datorate cu titlu de amenzi exigibile, luate în debit până la data de 31.12.2014.

Peste  4.42o de contribuabili vor beneficia de această decizie a Consiliului Local Bocşa.