Primăria Comunei Brebu angajează

anunt angajare la Resita

PRIMĂRIA COMUNEI BREBU, județul CARAŞ SEVERIN, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. b) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

Data solicitată de publicare a anunțului: 09.08.2023

Solicităm reprezentant ANFP în comisia de concurs

Funcția publică scoasă la concurs:
– Consilier, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 451416

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 08.09.2023 11:20, Primăria Comunei Brebu
Perioada de depunere a dosarelor 09.08.2023 – 28.08.2023
Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiții de participare
Condiții specifice pentru ocuparea postului Pentru Consilier – 451416 – Clasa I, Grad asistent, COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Domeniu de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental), Ştiinţe economice (Ramura de știință)
Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Persoane de contact:
Țicheriu Ion, Primar, 0722264968, 0255232524, primaria_brebu@yahoo.com