Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș din data de 30.08.2019

STPT job 1000x200
publicitate in ziar Casa Auto Timisoara
po 1000x100px (3) untitled design set 970x90 px
Cuib de vise 1000x100
mbmr 1000x100
untitled design set 970x90 px
casinoherculane by sungarden
untitled design set 970x90 px
gif card de energie dacus 1000x100 alv bannerexpressbanat resita 1000x100px ian24
casinoherculane by sungarden alv bannerexpressbanat resita 1000x100px ian24

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019
Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 30.08.2019, ora 13.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi anexa la prezenta dispozitie.
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe baza semnaturii.
Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. 625 /22.08.2019
PROIECTUL ORDINII DE ZI

untitled design set 970x90 px
casinoherculane by sungarden gif card de energie dacus 1000x100
STPT job 1000x200
Muzeul TM
gif card de energie dacus 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100 pizzeria Dimitrios 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100
1000x100 (3)
promovare banner maxagro Muzeul TM
gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019, ora 13.00
2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.08.2019.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Caransebes pe trimestrul I al anului 2019 .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4. – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
5. – Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie ,,Reabilitare extindere, igienizare si realizare bransamente pentru locuintele persoanelor din grupul tinta al proiectului ,,O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes”.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
6. – Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic si D.T.A.C pentru investitia,,Extindere retea de distributie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din municipiul Caransebes situate pe strazile Valea Cenchii, Calea Timisorii, Godeanu, Corcana ”, realizata de SC CALOR GRUP SRL din Resita.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
7. – Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 508 mp, identificata în CF nr. 33928 Caransebes nr. cad.33928 situata în intravilanul municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
8.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarile de construire a locuintelor, cu revenirea la situatia anterioara in Cartea Funciara.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
9.- Proiect de hotărâre privind vanzarea parcelei de teren inscrise in CF nr. 42476 Caransebes nr. top. 2903/22 in suprafata de 350 mp, proprietatea municipiului Caransebes, ca teren aferent, catre proprietarul constructiei inscrise in Cartea Funciara.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1
10.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 162 mp din parcela inscrisa in CF nr. 42709 Caransebes, nr. cad 2473, nr top. 387/1/2/1/2/2/2/1/2 in suprafata de 3859 mp proprietatea municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1
11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Extindere zona de locuinte etapa a II-a “, strada Ciprian Porumbescu f.nr. , beneficiari Rădoi Pavel, Rădoi Elisabeta, Șefu Borbei Florian, Șefu Borbei Carmen.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2
12.- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
13.- Proiect de hotărâre privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
14.- Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe semestrul I al anului 2019.
Prezinta: Primarul Municipiului Caransebes
15. – Intrebari.Interpelari
16. – Diverse.

 

 

publicitate si promovare online banner maxagro STPT job 1000x200
STPT job 1000x200
publicitate Timisoara banner maxagro STPT job 1000x200
untitled design set 970x90 px
Muzeul TM
banatica 1000x100
Muzeul TM
versay aprilie 980x120 px banatica 1000x100
untitled design set 970x90 px
Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/