15.000 de euro pentru Facultatea de Inginerie din Reșița

Facultatea de Inginerie din Reșița a încheiat un protocol de colaborare cu ENEL Green Power Romania, pe durata a trei ani universitari, cu posibilitatea de prelungire.

Obiectivele cooperării constau, în principal, în: desfăşurarea unor proiecte comune de cercetare/dezvoltare în domeniul energiilor regenerabile și tranziției energetice în contextul Green Deal; îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în domeniul ingineriei electrice, ingineriei mecanice şi a mecatronicii; orientarea spre practică a pregătirii studenţilor de la programele Facultății de Inginerie; stagii de internship; tematici pentru lucrările de finalizare a studenților.

Odată cu protocolul de colaborare a fost parafat și un contract de sponsorizare în valoare de 15.000 de euro. Din suma virată urmează să fie achiziționat un stand didactic destinat studiului sistemelor solar fotovoltaice conectate la rețea sau în regim insular.