100 de unități de învățământ din Timiș, fără directori!

După finalizarea concursului național pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli, în 99 de unități de învățământ din județul Timiș aceste posturi au rămas libere. Astfel, Inspectoratul Școlar Timiș va ocupa locurile vacante prin detașare. Candidații trebuie, însă, să susțină un interviu.

Dascălii care încă doresc să conducă unități de învățământ mai au o șansă. La nivelul județului Timiș, după finalizarea concursului național pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli, au rămas libere 99 de funcții de directori generali, plus alte 49 de directori adjuncți.

În aceste condiții, Inspectoratul Școlar Timiș va ocupa locurile vacante prin detașare. Însă candidații trebuie să susțină mai întâi o probă de interviu.

Cuib de vise 1000x100

În cadrul probei de interviu, cu durata de 25 de minute, pentru fiecare candidat se evaluează competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unei analize SWOT a unității de învățământ pentru care candidează și al unui obiectiv strategic dezvoltat pe termen scurt. Acest document va conține maximum 4 pagini și va fi pus la dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru susținerea probei. Un candidat este declarat „Promovat” dacă a obținut minimum nota 7,00 la această probă de interviu. Candidatul care obține nota mai mare este declarat „Admis” și va fi propus spre avizare pentru numirea în funcția de conducere. La această probă nu se admit contestații”, a informat Inspectoratul Școlar Timiș.

Candidații propuși pentru funcția de directori de școli mai trebuie și să fie titulari, dar și să aibă o vechime de cel puțin cinci ani în învățământ. Inspectoratul Școlar Timiș trebuie să finalizeze detașarea în funcția de directori până la data de 22 decembrie.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/