1 aprilie – termenul limită pentru înscrierea în Programul Tomata

tomato harvest in autumn

Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate continuă și în acest an, anunță Direcția Județeană Agricolă Caraș-Severin. Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției de tomate în spații protejate, cultivate în ciclul I de producție.

Legumicultorii cărășeni care doresc să solicite ajutorul de minimis trebuie să depună, la Direcția Județeană Agricolă Caraș-Severin, o cerere de înscriere, până la data de 1 aprilie 2023, inclusiv. Schema de ajutor de minimis se acordă producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la 31 decembrie 2023, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, producătorilor agricoli persoane juridice.

Potrivit reprezentanților DAJ Caraș-Severin, pentru a primi ajutorul de minimis pentru producția de tomate în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate; să marcheze suprafața cu o placă indicator; să obțină o producție de minimum 3 kilograme de tomate pe metrul pătrat și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3.000 de kg de pe suprafața respectivă; să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cu tomate în anul 2023, la data depunerii cererii; să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor și avizat de Oficiul Fitosanitar Județean; să facă dovada obținerii producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare; să obțină tomate care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

Valorificarea producției se va face până la data de 30 iunie, inclusiv, a anului de cerere. Dovada obținerii producției de tomate o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică, factura, fila, filele din carnetul de comercializare. Valoarea maximă a ajutorului de minimis este de 3.000 de euro/1.000 mp/beneficiar.

„Documentele necesare sunt copia cărții de identitate a solicitantului, copia atestatului de producător, copie CUI, după caz, dovadă cont activ bancă sau trezorerie, adeverință în original care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul Agricol aferente anului 2023, suprafața de teren cu spații protejate. Cererea, împreună cu documentele, se depun, fie online, fie prin poștă sau curierat, fie la sediul instituției noastre.”, spune Adina Bâte, directorul adjunct al Direcției Agricole Caraș-Severin.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/