Universitatea „Eftimie Murgu“, somată să returneze o finanțare nerambursabilă de 24 milioane de lei!

Pentru reabilitarea Complexului studenţesc, respectiv a Căminului şi Cantinei studenţeşti, Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa a beneficiat de o finanţate nerambursabilă de 24.454.848 lei. Din cauza neatingerii indicatorilor din proiect, acesta a fost declarat nefuncţional!

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a beneficiat, în cadrul programului POR 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitatea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, prin proiectul cod SMIS 13447, de o finanţare nerambursabilă în valoare de 24.454.848 lei, pentru reabilitatea Complexului Cămin-Cantină. Scopul proiectului a fost acela de modernizare a infrastructurii de cazare şi masă a universităţii, precum şi crearea de condiţii adecvate pentru studiu individual şi desfăşurarea de activităţi sociale şi culturale de către studenţi.

La sfârşitul lunii iunie 2016, din cauza neatingerii tuturor indicatorilor prevăzuţi în proiect, acesta a fost declarat nefuncţional, conform Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 şi Adresei ADR-Regiunea Vest nr. 8364/21.06.2016. Termenul de finalizare a fost însă prelungit până la data de 31.12.2018, în baza Actului adiţional nr. 5/30.06.2016 încheiat cu MDRAP.

leader board 728 x 90 px

Pentru finalizarea proiectului, potrivit Senatului universitar, UEMR trebuie să suporte din bugetul propriu datorii însumând 2.450.000 lei, după cum urmează: 1.422.900 lei – lucrări de construcţii, 692.565 lei – dotări (mobilier), 2.000 lei – servicii de consultanţă, 332.500 lei – cheltuieli suplimentare.

Dacă proiectul nu va fi funcţional până la termenul stabilit prin Actul adiţional nr. 5/2016 încheiat cu MDRAP, întreaga finanţare, în cuantum de 24.454.848 lei, va trebui restituită din bugetul propriu, avertizează conducerea UEMR, într-un document trimis Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, de unde se aşteaptă sprijin financiar.

„De asemenea, dacă universitatea nu va putea face dovada că obligaţiile de plată nete către bugetele publice nu depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, pe baza unui certificat de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, UEMR nu va îndeplini criteriile de eligibilitate a proiectelor pentru perioada de valabilitate a contractelor de finanţare. În consecinţă, contractul de finanţare riscă să fie reziliat“, semnalează Senatul şi Consiliul de Administraţie ale Universităţii „Eftimie Murgu“, în acelaşi document trimis zilele trecute ministerului, pentru obţinerea fondurilor devenite vitale.