Universitatea „Eftimie Murgu” salvează Cheile Rudăriei

Mediul academic din Reșița pune capăt neînțelegerilor în ce privește modul de exploatare a mediului în zona Cheilor Rudăriei. Așadar, natura va fi protejată și, mai mult decât atât, prin proiect se urmărește cartarea întregii suprafețe pentru o evidență exactă a speciilor care trăiesc acolo.

Banii europeni ajung în Caraș-Severin prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, iar beneficiar este Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, prin Centrul de Cercetări pentru Protecția Mediului și a Bunurilor Culturale în Arealul European.

„Proiectul cuprinde o serie de activități complexe care au ca scop îmbunătățirea conservării biodiversității din aria naturală protejată Cheile Rudăriei. Principala activitate a proiectului o constituie elaborarea și aprobarea planului de management al ariei naturale protejate, activitate care presupune inventarierea, cartarea, evaluarea statutului de conservare pentru speciile și habitatele de importanță națională și comunitară: 6 specii de faună, o specie de păsări, una de floră și 4 habitate”, a spus Mircea Leschian, director al agenției POS Mediu din Timișoara. Valoarea depășește cu puțin un milion de lei.

leader board 728 x 90 px