Unitatea Administrativ-Teritorială Șopotu Nou, județul Caraș-Severin, anunță publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele 4 si 8 U.A.T. Șopotu Nou

sopotu nou

„Unitatea Administrativ-Teritorială Șopotu Nou, județul Caraș-Severin, anunță publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele 4 si 8 U.A.T. Șopotu Nou, sat Șopotu Nou, începând cu data de 28.02.2022-28.04.2022, pe o perioadă de 60 de zile, care se vor publica la sediul Primăriei Șopotu Nou, conform art. 14, alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare Nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Șopotu Nou și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro).”

VICEPRIMAR-delegat cu atribuții de primar  BREBU IOSIF

banner 970 x 250
tm4ua media express de banat (100x1000px)