Trei centre de plasament din Caraș-Severin se închid. În locul lor apar case de tip familial și centre de zi

Trei centre de plasament din Reșița, Caransebeș și Zăgujeni se vor închide, iar în locul lor vor lua ființă case de tip familial și centre de zi. Totul are ca scop dezinstituționalizarea și tranziția către îngrijirea în comunitate.

Centrele de plasament „Speranța” Reșița, „Bunavestire” Caransebeș și „Casa noastră” Zăgujeni se vor închide. În locul lor vor lua naștere casele de tip familial „Iasmina”, „Maria” și „Elena”, precum și centrele de zi „Temerarii” Reșița, „Cutezătorii” Caransebeș și „Floare de colț” Zăgujeni.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin a depus spre finanțare proiectul de închidere a Serviciului social cu cazare centrul de plasament din cadrul Centrului „Speranța” și construirea unei case de tip familial în Reșița, precum și amenajarea și dotarea unui centru de zi pentru sprijinirea integrării/reintegrării familiale a copiilor ocrotiți în unitatea rezidențială menționată.

Planul de închidere este însoțit de: situația actuală a copiilor, evaluările multiple de specialitate, concluziile finale referitoare la planurile de viitor și tipurile de servicii necesare oricărui copil în funcție de nevoile bio-psiho-sociale identificate.

La Centrul „Speranța” sunt ocrotiți 12 beneficiari, 10 dintre ei fiind minori, iar doi sunt tineri de până la 20 de ani, cu CES. Prin implementarea noului proiect, cei 12 copii vor avea condiții optime de locuire și dezvoltare a deprinderilor pentru viață independentă prin intermediul casei de tip familial „Iasmina” și a centrului de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie „Temerarii”. În cadrul acestui ultim serviciu, vor beneficia de sprijin, pe lângă copiii/tinerii în cauză, încă 13 copiii care provin din familii cu risc de excluziune socială, din zona limitrofă a centrului de zi.

Valoarea totală a acestui proiect este de 4,58 milioane de lei, contribuția DGASPC fiind de 91.786,03 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Centrul de plasament pentru copiii cu dizabilități „Bunavestire” Caransebeș se va închide și el, iar prin proiectul DGASPC va fi construită o casă de tip familial și va fi amenajat și dotat un centru de zi pentru sprijinirea integrării/reintegrării familiale a copiilor ocrotiți în unitatea rezidențială.

Planul de închidere este însoțit de: situația actuală a copiilor, evaluările multiple de specialitate, concluziile finale referitoare la planurile de viitor și tipurile de servicii necesare oricărui copil în funcție de nevoile bio-psiho-sociale identificate.

Terenurile necesare casei de tip familial și centrului de zi vor fi puse la dispoziție de Episcopia Caransebeșului și Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Jupa, Caransebeș.

În prezent, în centrul de plasament „Bunavestire” sunt cazați 9 beneficiari, 3 dintre ei sunt majori, iar 6 au vârste cuprinse între 17 și 18 ani, toți cei 9 fiind cu CES. Se vor înființa casa de tip familial „Maria” și centrul de zi pentru pregătire și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie „Cutezătorii”. În cadrul acestui ultim serviciu, vor beneficia de sprijin, pe lângă cei 9 tineri, și alți 16 copii care provin din familii cu risc de excluziune socială, din zona limitrofă centrului de zi.

Valoarea acestui proiect este de 3,8 milioane de lei, contribuția DGASPC fiind de 76.055,25 lei.

Pe lista centrelor de plasament închise se află și cel de la Zăgujeni. În locul său vor fi înființate casa de tip familial „Elena” și centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viață independentă „Floare de colț”.

Planul de închidere este însoțit de: situația actuală a copiilor, evaluările multiple de specialitate, concluziile finale referitoare la planurile de viitor și tipurile de servicii necesare oricărui copil în funcție de nevoile bio-psiho-sociale identificate.

În prezent, centrul de plasament „Casa noastră” Zăgujeni are 12 beneficiari, cu vârste între 15 și 17 ani, 3 dintre ei fiind încadrați în grad de handicap, 1 fiind cu CES. Noul centru de zi va oferi sprijin și pentru alți 14 copii care provin din familii cu risc de excluziune socială, din zona limitrofă centrului de zi.

Valoarea totală a proiectului este de 4,06 milioane de lei, contribuția DGASPC fiind de 81.271,54 de lei.