Toți împreună pentru nevoile tinerilor cu mai puține oportunități

Asociația Nevo Parudimos

„Avas Khetane – Toți Împreună” pentru educația tinerilor din Constantin Daicoviciu și Maciova, alături de Asociația Nevo Parudimos.

În parteneriat cu Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu – Structura Școala Gimnazială Maciova, Asociația Nevo Parudimos o organizat în 29.11.2023, Conferința Națională „Avas Khetane – Toți Împreună”, din cadrul proiectului Erasmus+ cu același nume.

În cadrul acestei conferințe au fost prezentate rezultatele preliminare ale proiectului strategic Avas Khetane, finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, având nr. de referință: 2020-1-HU01-KA227-YOU-094150.

Asociația Nevo Parudimos

Cuib de vise 1000x100

Proiectul are ca scop dezvoltarea unei metodologii structurale pe termen lung, folosind arta și învățarea experimentală ca instrument, adaptată cu planuri de dezvoltare individuală care sa acopere nevoile tinerilor cu mai puține oportunități, nevoi periclitate de abandonul școlar. De asemenea, proiectul combină expertiza lucrătorilor de tineret și a profesorilor, deoarece este unul intersectorial, prin implicarea școlilor primare și furnizorii de servicii umane de bază, implicați în activități locale de tineret.

Asociația Nevo Parudimos

În cadrul conferinței, parte din invitați au prezentat modele de bună practică în prevenirea abandonului școlar, implementate până acum în activitatea lor profesională. Aceste modele de bună practică vor fi incluse ulterior într-un manual final de lucru realizat în cadrul proiectului.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/