STPT organizează licitația publică pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială

whatsapp image 2024 06 04 at 14.52.52
STPT job 1000x200

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bulevardul Dâmbovița, nr 67 înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J.35 /3034 /1991, având cont IBAN RO38 RNCB 0249 0492 9594 0001, deschis la Banca Comercială Română – Sucursala Timișoara şi codul fiscal nr. RO 2490570, reprezentată prin Director General – Ing. Cocheci Constantin, organizează în data de 27.06.2024, ora 12:00, la sediul din bulevardul Dâmbovița nr. 67, licitația publică, cu plic închis, pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială.

Data limită pentru depunerea ofertelor : 27.06.2024 ora 10:00, la sediul S.T.P. Timișoara bulevardul Dâmbovița, nr.67 , la Registratura.
Mod de prezentare a ofertei: plic închis, cu mențiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.06.2024 ora 12:00 “
Documentele necesare pentru înscrierea la licitație pentru persoanele juridice și persoanele fizice autorizate sunt:
1. Dovada achitării documentației de licitație – copie;
2. Dovada achitării garanției de participare – copie;

Preț documentație: 30 lei

Relații suplimentare privind procurarea documentației şi condițiile de participare se pot obține la sediul societății din bulevardul Dâmbovița nr.67 , Compartiment Vânzări, telefon: 0356 803 725

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/