Sprijin financiar pentru deținătorii de familii de albine

1000x100 (2) STPT job 1000x200

Se acorda un sprijin financiar pentru deținătorii de familii de albine de pe raza Comunei Ciudanovița.

Atasam lista condițiilor ce trebuiesc îndeplinite și care vor trebui depuse la Direcția pentru Agricultura Judeteana, Caraș Severin.

Condițiile pentru a putea beneficia de acest ajutor sunt:
– Să dețină la data de 31.12.2023, familii de albine înscrise în baza de date naționale apicole gestionată de ANZ.
– Să dețină familii de albine în exploatații apicole/stupine înregiastrate/autorizate la DSV.
– Să nu se afle în lichidare sau faliment la data de 24.02.2022
Documentele necesare sunt:
– Cererede solicitare ajutor
– Declarație pe propria răspundere
– Copie BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal /împuternicit.
– Împuternicire /procură notarială.
– Copie atestat producător.
– Copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului.
– Dovadă cont activ bancă/trezorerie.
– Copie document înregistrare/autorizare sanitar-veterinară.

1000x100 (3) 1000x100 (4)

Perioada de depunere a cererilor și a documentelor justificative mai sus menționate este de 30zile lucrătoare începând cu data de 04.03.2024.

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/