Ședinţa ordinară a Consiliului Local Caransebeş

po 1000x100px (3)
explo 1000x200

DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş în data de 22.08.2022
Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 22.08.2022 ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform optiunii, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Anexa la Dispozitia nr. ………/16.08.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 22.08.2022

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.08.2022.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 05.08.2022.

3.- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 98/28.04.2022 conform OG Nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Scolar Caransebes a Stadionului situat in Balta Sarata, str Cernei din C.F. nr. 43328 Caransebes si CF nr. 43327 Caransebeș, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, pentru desfasurarea de activitati sportive.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către Spitalul Municipal de Urgenta Caransebeș, a unor echipamente medicale furnizate prin Proiectul ,,Reablitarea, moderniarea si dezvoltarea activitatilor de ambulatoriu in specialitatea radiologie, imagistica medicala siTBC din Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, pentru desfasurarea de activitati medicale.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind exprimarea acordului de principiu pentru dezlipirea unei suprafete de teren de maxim 5000 mp din cele 140 ha din CF nr. 33074 Caransebes , in vederea constituirii unui drept real de folosinta gratuita in favoarea Asociatiei de Dezvoltare ,,Baanatul Alpin Nedeia” in vederea implementarii proiectului de dezvoltare a zonei schiabile Nedeia.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

banner 1000 x 100 hd
expresb 1000x100

7.- Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unei parcele de terenul atribuit in Caransebes, zona Valea Cenchii, ca urmare a nedemararii lucrarilor de construire a locuintei si atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8- Proiect de hotarare privind organizarea Festivalului ,, Serbarile Cetatii” editia a XVII-a , în Parcul Teius din municipiul Caransebes , în perioada 15-18 septembrie 2022.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Caransebeș, doamnei Călina Lavinia Maria.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

10.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Caransebeș sportivului Armas Dorian.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

11.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare” al municipiului Caransebeș, domnului doctor Munteanu Eugen – Ovidiu.

Iniţiator: Consilier Local Corduneanu Marian

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

12.- Proiect de hotarare privind modificarea, completarea și actualizarea organigramei si modificarea statului de personal al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 13. – Întrebări. Interpelari.

Punctul 14.- Diverse.

banner 1000 x 100 hd
upt 1000x100
03 britannia 1000 x 100 gif