Ședința ordinară a Consiliului Local Caransebeș

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.08.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară în data de 31.08.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.08.2018.

2. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.08.2018.

3. -Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul al II-lea al anului 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de autofinantate și subventii pe trimestrul al II-lea al anului 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de montare a instalatiei de gaze medicale la blocul operator din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Caransebes, în parteneriat cu Rotary Club Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

6. – Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei din partea domnului Romaniuc Catalin Dumitru și doamnei Romaniuc Ana, având ca obiect o suprafața de 85mp, din CF nr. 37629 Caransebes, cu destinația drum.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.267/24.11.2017, cu privire la darea în administrare a serviciului de iluminat public către Serviciul de Iluminat Public Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. – Proiect de hotărâre privind respingerea solicitarii S.C. AQUACARAS S.A., nr.19486 din 18.07.2018, privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, din domeniul public al municipiului Caransebes, aflate în gestiune delegata la S.C. AQUACARAS S.A., care au devenit disponibile în urma reabilitarilor infrastructurii de apa și apa uzata, trecerea din domeniul public în domeniul privat si valorificarea acestora.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9. – Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale survenite în HCL nr.215/15.09.2011, referitor la rectificarea nr. top. 3587/1/45/2/2 și inscrierea corecta a acestuia ca nr. top.3587/1/15/2/2.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea ,,Sediu administrativ cu hala depozitare în regim P+1E și imprejmuire teren” – strada Calea Timisoarei, f.n., în intravilanul municipiului Caransebes, beneficiar S.C.SIBOTECHNIC VEST S.R.L.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

11. – Proiect de hotărâre privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea organigramei și modificarea statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

12. – Intrebari.Interpelari

13. – Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR CARANSEBEŞ
Felix-Cosmin Borcean

AVIZAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Ana Bratu

publicitate si promovare online banner maxagro STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/