Ședință ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 29 mai 2015, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2015.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 31/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2015, modificată.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 32/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  sau finanţate de către acesta pe sursa G.

4. Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 4/09.01.2015 privind utilizarea excedentului bugetului local al Judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2014, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015, modificată și completată.

5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin prin  Consiliul Judeţean Caraş-Severin a dreptului de preempţiune la vânzarea  unei părți din imobilul „Casa” situat în Oravița, str.1 Decembrie 1918, nr.5, județul Caraș-Severin.

6. Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.91/30.04.2015 privind desemnarea Camerei Agricole a Județului Caraș-Severin să emită avize consultative în vederea eliberării atestatelor de producător.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/2014  privind aprobarea  organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările  și completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 120/30.07.2013 privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei  de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Caraş-Severin nr. 154/31.05.2011 pentru înfiinţarea și organizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin și Elena”, cu modificările și completările ulterioare.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 143/2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu, cu modificările și completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 43/2014 privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 90/2011 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Caraş-Severin.

14. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 49/28.02.2011 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, cu modificările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 125/07.06.2012 privind înfiinţarea  echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, la nivelul judeţului Caraş-Severin, pe lângă Direcţia Generală  de Asistenţă şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 158/31.05.2011 privind participarea Judeţului Caraş-Severin la constituirea ASOCIAȚIEI „Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România”.

17. Raport de activitate al Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reșița, pe anul 2014.

18. Raport de activitate pentru anul 2014, al SC Ecologica  Văliug SRL.

19. Raport de activitate pentru anul 2014, al SC Ecologica Băile-Herculane SRL.

20. Raport de activitate pentru anul 2014, al SC Ecologica Oravița  SRL.

21. Raport de activitate pe anul 2014, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT.

22. Informarea Consiliului de Administrație a SC Fabrica de Produse Lactate SA Oravița, privind activitatea societății și măsurile  luate în exercitarea mandatului, în anul 2014.

23.Raport al SC AQUACARAȘ SA Caraș-Severin pe anul 2014.

24.Raport anual  privind activitatea SC EOLIANA CARAȘ-SEVERIN SRL pe anul 2014.

25.Raport de activitate al SC APERGMIN SRL pe anul 2014.

26. Informare despre activitatea de îmbuteliere apa minerală Perenna Premier în asociație cu Consiliul Județean Caraș-Severin.

27. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, în trimestrul I – 2015.

28. Informare privind modul de amplasare a aparatelor de măsurare a vitezei de deplasare  a autovehiculelor de pe raza județului  Caraș-Severin  și aspecte  privind „cursele ilegale de mașini”.

29. Informare privind participarea unei delegații a Consiliului Județean Caraș-Severin la o vizită de lucru privind cooperarea transfrontalieră, la invitația reprezentanților administrațiilor din Zrenjanin, Veliko Gradiște și Pozarevac, ce a avut loc în Republica Serbia, în perioada 21-25 aprilie 2015.

30. Întrebări. Interpelări