Se înființează Centrul de servicii pentru copilul aflat în plasament la rude, asistenți maternali sau alte persoane

baby 428395 1280
Cuib de vise 1000x100

Consilierii județeni sunt chemați să aprobe înființarea unui serviciu social pentru protecția copiilor și a tinerilor aflați în sistemul de protecție socială. Noul serviciu va avea 12 angajați care vor asigura beneficiarilor îngrijire, asistență, activități de educație și suport emoțional. 

În cadrul strategiei de la nivel național pentru protecția drepturilor copilului, centrele rezidențiale clasice mari au fost închise, rând pe rând, începând cu anul 2016. În locul acestora au fost și vor fi înființate case de tip familial, spații în care vor fi instituționalizați beneficiarii din centrele de plasament. De asemenea, a fost extinsă rețeaua de asistenți maternali profesioniști și persoane sau familii de plasament.

Pentru asigurarea celor mai bune condiții pentru copiii și tinerii aflați în sistemul de protecție socială, de la nivel național au fost transmise recomandări pentru înființarea unui serviciu social pentru acești beneficiari.

STPT job 1000x200

Noua structură va avea 12 angajați, din care 9 vor fi preluați din actuala structură, de la Centrul de resurse pentru copilul ocrotit în asistență maternală și plasament familial. Cei trei noi angajați vor fi un pedagog, un asistent medical și șeful serviciului.

Serviciile acordate în cadrul centrului vor fi de îngrijire personală, asistență pentru sănătate, activități de educație formală și informală, suport emoțional, consiliere psihologică și activități de recreere/socializare.

Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/