Schimbări în instituţiile de învăţământ? Senatorul Chisăliţă, întrebare deschisă pentru o şefă de agenţie guvernamentală

O solicitare făcută unei agenţii guvernamentale de către senatorul PSD Ionuţ Chisăliţă ar putea avea efecte asupra multor unităţi de învăţământ.

Director general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), aflată în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Lăcrămioara Corcheş are de răspuns unei întrebări formulate în această săptămână, în Parlament, de către senatorul de Caraş-Severin Ionuţ Chisăliţă. Obiectul întrebării: „Controlul accesului persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile de învăţământ“.

În preambul, senatorul PSD aminteşte Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, dar mai ales Legea nr. 448/2006. Conform acestei legi, accesibilitate înseamnă „ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate“.

Legea 448 stipulează că nerespectarea articolelor privind accesibilitatea se sancţionează cu amendă contravenţională între 6.000 şi 12.000 de lei şi că aplicarea amenzilor se face de către inspectorii sociali ai ANPIS. În consecinţă, senatorul Ionuţ Chisăliţă îi cere directorului general Lăcrămioara Corcheş să-i comunice: „Numărul persoanelor cu dizabilităţi cu afecţiuni neuromotorii din grădiniţe, şcoli gimnaziale, licee şi universităţi/ judeţ/ mediu (urban sau rural)/ vârstă; Dacă instituţiile respective respectă normele în vigoare privind accesibilizarea spaţiilor pentru persoane cu dizabilităţi; Câte amenzi s-au dat în ultimii 3 ani şi care a fost cuantumul amenzilor contravenţionale pentru instituţiile care nu au respectat normele legale“.

Ce urmăreşte, prin această solicitare, parlamentarul cărăşean? Aflăm din ultimul alineat al documentului înaintat şefei ANPIS, în care Ionuţ Chisăliţă ridică problema oportunităţii unei „modificări legislative cu privire la instituirea obligaţiei instituţiei de învăţământ de a distribui sălile de clasă la parterul clădirii, în cazul în care sunt şcolarizate persoane cu dizabilităţi“. De răspunsul pe care-l va primi Chisăliţă de la directorul general al ANPIS depinde, aşadar, dacă unităţile de învăţământ vor trebui să se alinieze obligatoriu, şi nu să se eschiveze plătind câte o amendă, unei norme de bun-simţ.