România, obligată de CEDO să recunoască familiile homosexuale!

happy male gay couple hugging

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a admis plângerea Asociației Accept și a altor 14 persoane împotriva statului român privind încălcarea art. 8 din Convenția CEDO care vizează „dreptul la respectarea vieții private și de familie” în cazul familiilor homosexuale.

În Decizia nr. 580 din 20 iulie 2016 privind o inițiativă de revizuire a articolului 48 din Constituție, Curtea Constituțională a remarcat caracterul limitativ și exclusiv al definiției noțiunii de „familie” propuse – și anume, o uniune întemeiată pe o căsătorie liber consimțită între un bărbat și o femeie.

publicitate online in ziar Express de Banat

În acest sens, Curtea a explicat că articolul 48 din Constituție consacră și protejează dreptul la căsătorie și la relațiile de familie care rezultă din căsătorie, ca fiind distinct de dreptul la viața de familie și la respectarea și protecția vieții de familie, care are un conținut juridic mult mai larg și este protejat de articolul 26 din Constituție. Curtea a considerat că inițiativa este conformă cu Constituția în măsura în care nu a restricționat noțiunea largă de „familie” prevăzută la articolul 26 sau dreptul la căsătorie prevăzut la articolul 48.

Partea relevantă a deciziei este următoarea: „… analizând în continuare conformitatea modificării propuse cu dispozițiile alineatului 2 al articolului 152 din Constituție, referitoare la interzicerea suprimării oricărui drept sau libertate fundamentală ori a garanțiilor acestora, instanța constată, în primul rând, că textul propus a fi modificat are denumirea marginală «Familia» și, în conținutul său, stabilește o serie de principii și garanții privind căsătoria. Având în vedere conținutul reglementării, instanța reține că art. 48 din Constituție consacră și protejează dreptul la căsătorie, precum și relațiile de familie rezultate din căsătorie, distinct de dreptul la viață de familie/respectarea și ocrotirea vieții de familie, cu un conținut juridic mult mai larg, consacrat și protejat de art. 26 din Constituție, potrivit căruia: „(1) Autoritățile publice respectă și protejează viața intimă, familială și privată. (2) Orice persoană are dreptul de a se comporta liber, cu excepția cazului în care aceasta încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”.

În ceea ce privește dreptul la viața privată și de familie, persoanele de același sex care formează cupluri stabile au dreptul de a-și exprima personalitatea în cadrul acestor relații și de a beneficia, în timp și prin mijloacele prevăzute de lege, de recunoașterea legală și judiciară a drepturilor și obligațiilor corespunzătoare.

Potrivit unui studiu comandat de Asociația Accept în anul 2021 și realizat în rândul populației generale din România, 71% dintre respondenți au considerat că recunoașterea legală a căsătoriei civile pentru cuplurile de același sex nu ar avea niciun impact asupra vieții lor, iar 43% s-au declarat în favoarea recunoașterii legale a cuplurilor de același sex; un procent mai mare (56%) dintre cei chestionați, care aveau sub 34 de ani, s-au declarat în favoarea recunoașterii legale a cuplurilor de același sex.

CEDO a decis cu cinci voturi pentru și două voturi împotrivă că cererile depuse de Asociația Accept și alte 14 persoane sunt admisibile și constată că a avut loc o încălcare a articolului 8 din Convenție și că această încălcare „constituie în sine o satisfacție echitabilă suficientă pentru orice prejudiciu moral suferit de reclamanți”.

Una dintre familiile care solicită la CEDO reglementarea parteneriatului civil în România este formată din Florin Buhuceanu și Victor Ciobotaru. Alte 6 cupluri au spus că vor să rămână anonime.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/